Il-kuntatt tal-foto beter bekijken bieb erop te klikken. Vanwege de slechte kwaliteit heb ik ze bewerkt.

Wijlen Jan Kuiper, mijn dierbare vriend en journaliste schreef dit artikel voor het herdenkingsboek "Vrede, je moet erin geloven"ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding.

foto6

Foto boven: Wijlen President tal-Assoċjazzjoni van de Airgunners Jim Carpenter fil-wijlen Wally Simpson bij de herdenking fl-1986.

Hont Drontens vliegersmonument, een ontwerp van architect Pieter Jellema, bestaat uit de propeller van de in Flevoland Geborgen Lancaster bommenwerper ED357.

Hierbij de record op Back to Normandy: https://www.backtonormandy.org/the-history/air-force-operations/airplanes-allies-and-axis-lost/lancaster/10404-Lancaster10404.html

Op 4 mei 1965 vond de plaits onthulling op de piek, waar nu De De Meerpaal staat. Commodore de toenmalige JI Bosch van de Koninklijke Luchtmacht viel de eer beurt het monument te onthullen. Madankollu, werd, fl-ambjent een van regen en onweer, een stijlvolle plechtigheid ter nagedachtenis aan alle geallieerde vliegtuigbemanningen, die in Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Een eerbewijs van de inwoners van een nieuw stukje Nederland, waarvan velen anzjani het land de oorlog aan den lijven hadden ondervonden.

Die eerste herdenking bij het monument werd een stil eerbetoon aan de bemanningsleden van de geallieerde vliegtuigen en in het bijzonder aan de bemanningsleden van de Lancaster ED357, die hun leven lieten voor onze vrijheid.

foto2

Foto boven: Toenmalig landdrost dr.ir. WM Otto in secretaris van Openhaar Lichaam “Zuidelijke IJsselmeerpolders” deer K. van Aalderen.

Commodore Bosch noemde op de donkere avond van 4 mei 1965 deze vliegtuigpropeller een eenvoudig monument met een grote historie. "Ouderen van ons, hebben tijdens de oorlogsjaren het geluid van de motoren in lucht als muziek in oren geklonken: muziek van de vrijheid.

Hier boven in de lucht kien het echter geen muziek, maar afweergeschut, waardoor velen werden getroffen en brandend in IJsselmeer stortten. Hier boven in licht boven dit nieuwe land heeft zich menig tragiek afgespeeld.

De vliegers wisten dat ze niet altijd weer zouden keren. Zij deden dit echter hun werk voor ons ”. Als deze propeller zou kunnen mifrux, dan zou U het volgende verhaal kunnen horen: "Ik ben e propeller van de viermotorige Britse Lancaster bommenwerper MK Iltqajt ma 'registratienummer ED357, ma jidhirx li hu 12-il skwadra ta' ġestazzjoni fl-immaniġġjar tal-wickenby".

foto3

Foto boven: De heer GJ Zwanenburg (tweede van links) en kapitein AP de Jong (midden) waren vanaf het nibda nauw betrokken bij de 4 mei-herdenking fi Dronten.

De eerste vlucht werd gemaakt op 6 ta 'Diċembru 1942, 36 maal voerde het toestel een vlucht naar Duitsland uit. De 37ste keer in de nacht van 11 op 12 ta 'Ġunju 1943, ging het mis werd de Lancaster bieb afweergeschut geraakt en stortte in IJsselmeer tussen Swifterbant en Lelystad. Het toestel telde zeven bemanningsleden, waarvan er vier begraven liggen op de Algemene Begraafplaats f'Amsterdam, imxarrab is-Surġent Vlieger Thomson, is-Surġent Telegrafist Campbell, is-Surġent Boordwerktuigkundige Osborne u s-Surġent bommenrichter Ward.

Drie andere bemanningsleden werden als vermist opgegeven. Uit latere onderzoekingen zou blijken, dat de airgunners Pingle en Sparling de crash hadden overleefd en als krijgsgevangenen naar Duitsland werden afgevoerd. Navigator -Sergeant Bowes Staat nog steeds als vermist opgegeven.

foto4

Foto boven: Toenmalig burgemeester van Dronten mr. Van tal-PE Veldhuizen en wethouder mevr. HJDA Blink-Koning bij de kranslegging namens het gemeentebestuur van Dronten.

Boven Nederland zijn tijdens de Tweede Wercldoorlog tussen de 5.000 m 6.000 vliegtuigen neergekomen. Alleen de RAF verloor meer dan 27.000 vliegtuigen, it-terwijl tal-verliezen van ta 'l-Amerika ta' l-Ajru tal-Forza ta 'l-Ajru ma jaħdmux.

Toestel kwamen gemiddeld vier bemanningsleden om het leven. IJsselmeer Het hu een massagraf van duizenden vliegers. Een graf zonder merken, zonder opschrift, zonder eerbetoon.

Jonge mannen van vreemde nationaliteiten hebben hier hun leven gelaten om de onderdrukte volkeren vrij te maken. Vandaar de oproep van Commodore Bosch op de avond van de vierde mei 1965: “Laat devolking van Dronten dit eenvoudig monument zien niet alleen voor de Doden, maar ook als eman vermaning aan de jongeren, dat de toekomst niet zonder vrijheid kan”.

foto5

Foto boven: Kranslegging door burgemeester drs. C. Dekker en wethouder de heer FD van Kuik.

De toenmalige landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", de voorloper van de gemeente Dronten, dr. ir. WM Otto memoreerde bij de onthulling en eerste herdenking, dat tweederde gedeelte van de inwoners van Flevoland zo jong zijn, dat zij weinig of geen persoonlijke herinneringen aan de oorlog met zich meedragen. Maar de ouderen hebben deze persoonlijke herinneringen wel en zij gaan in hun gedachten nog vaak - en zeker op de 4de mei - terug naar de jaren 1940-1945.

Maar terwijl op het land de herinneringen aan deze periode op vele plaatsen zichtbaar gestalte hebben gekregen in de vorm van een monumenten, graven- en gedenktekens - terwijl op het land ook zoveel van de ouderen zeer persoonlijke herereringan hebben in dit nieuwe land - ogenschijnlijk niets dat aan de oorlog herinnerde en was er ook geen zinvolle plaats waar wij op de 4de mei onze doden uit de oorlogsjaren konden herdenken.

Toch is ook dit gebied het toneel geweest van hevige strijd. Immers bij de ontginning van dit land heeft de bodem van het IJsselmeer fil de afgelopen jaren geleidelijk zijn geheimen moeten prijsgeven, en zo hebben wij dan ook al vele restanten gevonden van geallieerde vliegtuigen die hier zijn neergestort.

foto7

Foto boven: Echtgenotes van airgunners bij het plaatsen van houten kruisjes aan de voet van het vliegersmonument.

Wij vonden hiermede de stille getuigen van de heldhaftige strijd die de geallieerde vliegers voor onze vrijheid hebben gevoerd. Het is goed dat dit monument ons nu en tot in lengte van jaren eraan zal herinneren dat vele geallieerde vliegers die vrijheid die nu hier bestaat, boven deze polder hebben bevochten en dat vele van deze vliegers in de polder - toen nog de modderbodem van het IJssel - hun laatste rustplaats vonden ”.

De eenvoudige herdenkingen bij een eenvoudig monument, dat door de bouw van De Meerpaal verplaatst werd naar de huidige piek op het Redeplein, kreeg tien jaar aktar tard, fl-1975, een andending.

Een foto van het Drontens vliegersmonument fl-een Engels tijdschrift fl-1974 kien voor Mick Smith, fl-oorlog airgunner bij de RAF, aanleiding om een ​​bezoek aan Dronten en aan het monument te brengen. Hij werd zo getroffen bieb het eenvoudige monument, dat hij het jaar daarop met een gunners groep air de 4 mei-herdenking fil-bijwoonde Dronten.

Het eerste bezoek leidde, mede door de inspanning van Smith en een andeg airgunner Jim Carpenter, een jaarlijkse pelgrimstocht van Britse air gunner naar Dronten.

Fl-de loop der jaren groeide l-banda speċjali tussen mill-airgunners fi Drontense bevolking. Banda Een, bieb Mick Smith fil-1984 XNUMX tijdens een bezoek dat prins Bernhard aan het monument en aan de in Dronten vertoevende airgunners bracht, als volgt onder woorden bracht: “Jistgħu jġibu rwieħhom fi Dronten weer ontmoet en zie hoe hun kinderen van onze gastgezinnen ons als hun eigen Engelse grootouders beschouwen, dan weet ik dat ons werk niet tevergeefs huwa l-aktar geweest. Van een klein stekje huwa een machtige eik gegroeid ".

foto8

Foto boven: Voor de Britse airgunners staat ieder ja ezo bezoek aan Dronten en de herdenking op 4 met bet bet program. Fl-2018 waren nog enkele airgunners aanwezig

En bij dat bezoek van de prins aan de airgunners en het monument liet chairman van de wereldorganisatie van airgunners Jim Carpenter weten, dat Dronten voor altijd de piek op aarde zal zijn, waar de airgunners hun geallieerde vrienden, die in Wereld Oorlog voor de vrede hun leven gaven, zullen komen herdenken.

foto1

Foto boven: Commodore JL Bosch en kapitein AP de Jong bij een van de eerste herdenkingen bij het vliegersmonument fi Dronten.


Fl-1984 ook richtten de britse airgunners fil-het Dronter gemeentehuis een Special Air Gunners Room meta ltaqgħu ma 'daarin vele attribut, die herinneren aan de luchtoorlog 1940-1945.

Maar al fl-1980 eerde het gemeentebestuur van Dronten de zeven bemanningsleden van de Lancaster ED 357 bieb fi Dronten-zuid straatnamen naar hen te vernoemen. De Canadese boordschutter WT (Bill) Pingle, het enige nog in leven zijnde bemanningslid, werd door de Dronter gemeenschap uitgenodigd de 4 mei-herdenking bij te gainen en straatnamen te onthullen. Een gedenksteen aan de Lancasterdreef herinnert aan deze gebeurtenis.

foto9

Foto boven: Lancaster met "pathfinders" boven het vliegersmonument fi Dronten, als eresaluut aan de gesneuvelde geallieerde vliegers in de Tweede Wereldoorlog.

Kummenti (0)

M'hemm l-ebda kumment stazzjonat hawn s'issa

Jħallu l-kummenti tiegħek

  1. Ikollok kumment bħala mistieden.
Mehmużin (0 / 3)
Aqsam Post Tiegħek
×